Empower Women of our community

The aim of the project is identifying and acknowledging extraordinary women, professionally accomplished, models to follow, born to lead and bear the change, as well as to encourage and support girls and women in our communities. The project is implemented by the Creative and Active and with the support of the Peace Corps.

Ky projekt ka për qëllim identifikimin dhe vlerësimine grave të jashtëzakonshme, të arritura profesionalisht, modele për tu ndjekur, të lindura për të udhëhequr dhe bartëse të ndryshimeve, si dhe të inkurajojë dhe mbështes vajza dhe gra të komunitetit tonë. Projekti implementohet nga Kreativë dhe Aktivë dhe me mbështetje të Korpusit të Paqes.

Овој проект има за цел да идентификува и оддавање почит на извонредните жени, високи постигнувачи, примери за останатите, природни лидери и остварувачи на промени, како и да ги охрабруваме и поддржуваме девојки и жени од нашата заедница. Проектот се реализира од Креативни и Активни и подршка на Мировниот Корпус.