Cul-Tu-Re for inter-cultural dialogue

The overall goal of this project is to overcome the set social barriers between different cultural communities, by promoting multiculturalism as a fundamental value of a society, as well as its nurturing and promotion.

Ekspozitë “Kulturë, unë dhe ti” /Изложба на фотографи

“Vallja e Tropojës” Është valle tradicionale shqiptare mjaftë e lashtë. E veçanta e kësaj valle është se akoma vallzohet edhe sot e kësaj dite. „Тропоја танц“ Традиционален албански кој е антички. Особеноста на овој танц е што сè уште се танцува до ден-денес.
1
“Vallja e Tropojës” Është valle tradicionale shqiptare mjaftë e lashtë. E veçanta e kësaj valle është se akoma vallzohet edhe sot e kësaj dite. „Тропоја танц“ Традиционален албански кој е антички. Особеноста на овој танц е што сè уште се танцува до ден-денес. 1