Us in the media

Promovimi i projektit “Qyteti që [nuk] fle” finansuar nga Princ Claus Fund for Culture and Development dhe Komuna Strugë në emisionin #Programi200, AlsatM i datës 04/04/2015

Промоција на проектот “Градот кој [не] спие”, финансиран од страна на принцот Prince Claus Fund for Culture and Development и Општина Струга на емисиата #Programi200, АлсатМ датиран 2015/04/04

Promotion of the project “City that [never] sleeps” funded by Prince Claus Fund for Culture and Development and the Municipality of Struga on the show #Programi200, AlsatM dated 04/04/2015

#NazimRashidi
#AlsatM